Get Adobe Flash player

CZAS REFLEKSJI

 

SPUŚCCIE ROSĘ NIEBIOSA ...

 

EUCHARYSTIA

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

  1. Gościmy dzisiaj w naszej parafii kleryków z naszego Seminariumz Ołtarzewa wraz z opiekunem ks. Franciszkiem Gomułczakiem SAC. Dziękujemy za przybycie i głoszone kazania. Taca dzisiejsza zostanie przeznaczona na nasze Seminarium.
  2.  Dzisiejsza Uroczystość jest patronalnym świętem naszej pallotyńskiej prowincji. Jako pallotyni dziękujemy Bogu za wszelkie łaski, które otrzymaliśmy i prosimy o nowe powołania oraz dalszą opiekę i błogosławieństwo.
  3.  Dzisjesza niedziela kończy kolejny rok duszpasterski, który przeżywaliśmy pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego”. Celem tego roku było pogłębianie i umacnianie naszej wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. „Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, (…) jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem” (KKK). Wyznanie to jest fundamentem naszej wiary. Wierzymy Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego Słi spotykamy się z Nim w sakramentach. Wierzymy w Jezusa, gdy przyjmujemy Go osobiście w naszym życiu, w naszych rodzinach i w naszych środowiskach. Pozwólmy Mu przemawiać do naszych serc i budzić w nich tęsknotę za tym, co prawdziwe, dobre    i piękne. Pozwólmy, by nas prowadził drogą życia. Módlmy się dzisiaj, abyśmy mężnie wyznawali swoją wiarę i według niej żyli.
  4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy czas adwent, czas radosnego i pobożnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Więcej na temat adwentu i nowego roku liturgicznego w przyszłą niedzielę.
  5.  W piątek po Mszy Świętej wieczornej wystawienie Najświętszegoi adoracja do godz. 20.00. 
  6.  Kartki na wypominki roczne są wyłożone przy wyjściu z kościoła. Można je składać   w zakrystii, kancelarii lub na tacę. Wypominki rozpoczniemy od pierwszej niedzieli grudnia.
  7.  Święcimy dzisiaj opłatki wigilijne, które wraz z adwentowym listem ks. proboszcza zostaną rozniesione ponaszej parafii. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na ogrzewanie kościoła i wystrój kościoła na Boże Narodzenie. Porządek roznoszenia opłatków:

26.11.14 – Ptasia, Letnia, Sowia, Toruńska

27.11.14 – Zimowa, Cmentarna, Pogodna, Pomorska, Zgody, Jasna

28.11.14 – Bluszczowa, Wygoda, Wazów, Piastów

29.11.14 – Łąkowa, 29 Listopada